บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด


333/127,333/128 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/127,333/128 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0205559000530
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*