บริษัท เพซูเนีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพซูเนีย จำกัด"

บริษัท เพซูเนีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพซูเนีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพซูเนีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านการตลาดและการลงทุน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพซูเนีย จำกัด


217/25 หมู่ที่ 12 ซอย15 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพซูเนีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

217/25 หมู่ที่ 12 ซอย15 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เพซูเนีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพซูเนีย จำกัด

ได้แก่ 0205559000548
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพซูเนีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพซูเนีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*