บริษัท แอซซิพเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอซซิพเทค จำกัด"

บริษัท แอซซิพเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอซซิพเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอซซิพเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอซซิพเทค จำกัด


92/10 หมู่ที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอซซิพเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/10 หมู่ที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท แอซซิพเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอซซิพเทค จำกัด

ได้แก่ 0205559000556
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอซซิพเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอซซิพเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*