บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด"

บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด


40/71 หมู่ที่ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/71 หมู่ที่ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000572
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีบีซีวีอาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*