บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยมีหรือไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขาย ให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด


21/245 โชคชัยการ์เด้นโฮม 2 หมู่ที่ 10 ซอยเขาน้อย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/245 โชคชัยการ์เด้นโฮม 2 หมู่ที่ 10 ซอยเขาน้อย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205559000581
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีอาร์แบ(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*