บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้แก่วัสดุอุปกรณ์ ในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด


131/27 หมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

131/27 หมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205559000637
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิฟซัพพลายแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*