บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด"

บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด


144/20 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

144/20 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000645
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดร. สกิน คอสเมติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*