บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับวางระบบบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโปรแกรมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด


366/13 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

366/13 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559000688
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอแอลเอ็กซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*