บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด"

บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมแซม อุปกรณ์หรือเครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด


32/2 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/2 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000696
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส แอนด์ เอส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*