บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง และอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด


411/116 หมู่ที่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

411/116 หมู่ที่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205559000726
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นทีบี พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*