บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด


9/252 หมู่ที่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/252 หมู่ที่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559000734
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*