บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ งานไฟฟ้า โครงข่าย networks และอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด


114/69 หมู่บ้านสายลมชมวิว หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

114/69 หมู่บ้านสายลมชมวิว หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0205559000751
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธงชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*