บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด"

บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต หลอม เม็ดพลาสติก รีไซเคิลเกรด B

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด


189/65 หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/65 หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000785
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลเบิล พลาส โปรดิวซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*