บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจ้างกลึง ปะ ตัด และดัดแปลงชิ้นงานโลหะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


89/24 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/24 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0205559000815
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชนะรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*