บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท ทางอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด


165/14 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

165/14 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559000831
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*