บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การกลึงกัดไสโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด


525/9 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

525/9 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559000858
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิตติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*