บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด"

บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด


157/148 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด ตั้งอยู่ที่

157/148 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด

ได้แก่ 0205559000882
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีซีซี รีสอร์ท พัทยา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*