บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด


139/143 หมู่บ้านคาซาลูนา อเวนิว หมู่ที่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

139/143 หมู่บ้านคาซาลูนา อเวนิว หมู่ที่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559000939
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซากาส โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*