บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด"

บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า และจัดหา อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด


267/304 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด ตั้งอยู่ที่

267/304 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด

ได้แก่ 0205559000947
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จาริ สิลลันปา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*