บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด"

บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าและจัดหาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด


419/169 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

419/169 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด

ได้แก่ 0205559000971
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมลนิโกว่าสเวตลาน่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*