บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด"

บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด


150/514 น้ำทะเล คอนโดมิเนียม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด ตั้งอยู่ที่

150/514 น้ำทะเล คอนโดมิเนียม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด

ได้แก่ 0205559001005
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พูล น้ำทะเล พี42 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*