บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมอะมิโนอัดเม็ดสำหรับพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด


71/1 หมู่ที่ 3 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/1 หมู่ที่ 3 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

แผนที่บริษัท บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0205559001030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัน ออร์แกนิค ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*