บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องจักรอัตโนมัติ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสายไฟเหล็กพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด


9 หมู่ที่ 5 ซอยเทศบาล3 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 หมู่ที่ 5 ซอยเทศบาล3 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0205559001048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคบีเอฟ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*