บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด"

บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด


232/18 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่

232/18 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด

ได้แก่ 0205559001081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยนอร์โฮม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*