บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส์ ครบวงจร โกดัง ขนส่ง แรงงานและด้านเอกสารและเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด


132/46 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

132/46 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205559001099
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ลยูดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*