บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด"

บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างพยาบาลประจำสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด


890/191 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

890/191 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด

ได้แก่ 0205559001102
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กานต์กมลธุรกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*