บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด


26/30 หมู่ที่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/30 หมู่ที่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559001111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟินิกซ์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*