บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม อาคารชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด


140/119 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

140/119 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0205559001129
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชีย พัทยา เรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*