บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด"

บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง เนื้อที่ พื้นที่เพื่อทำการค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด


888 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด ตั้งอยู่ที่

888 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด

ได้แก่ 0205559001153
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ่อวิน สปอร์ตคลับ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*