บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด"

บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก เครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด


201/9 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

201/9 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559001170
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คริสตัล แฟชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*