บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด"

บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด


320/89 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

320/89 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559001200
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี แอนด์ เอ็น ทรานส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*