บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด"

บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด


329/6 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

329/6 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0205559001218
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีซ บัสเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*