บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด"

บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า และจัดหา อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด


267/299 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด ตั้งอยู่ที่

267/299 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด

ได้แก่ 0205559001234
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จูสซี่ ปาร์ริ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*