บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็ปรูป เครื่องแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด


519/106 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

519/106 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205559001251
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เบก (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*