บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด"

บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นเจ้าของที่ดินและห้องชุด ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด


507/464 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 16 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด ตั้งอยู่ที่

507/464 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 16 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด

ได้แก่ 0205559001277
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วงศ์อมาตย์ 3 พีจี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*