บริษัท ปิ่นนาค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิ่นนาค จำกัด"

บริษัท ปิ่นนาค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิ่นนาค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิ่นนาค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเครื่องจักร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิ่นนาค จำกัด


60/16 หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิ่นนาค จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/16 หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

แผนที่บริษัท บริษัท ปิ่นนาค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิ่นนาค จำกัด

ได้แก่ 0205559001315
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิ่นนาค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิ่นนาค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*