บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด"

บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าเม็ดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูปเพื่อนำมาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด


199/12 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/12 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

แผนที่บริษัท บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0205559001323
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทวมงคล พลาสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*