บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด"

บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด


700/13 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด ตั้งอยู่ที่

700/13 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด

ได้แก่ 0205559001412
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีช เมาน์เท่น 213 คอนโดมิเนียม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*