บริษัท น็อคกี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท น็อคกี้ จำกัด"

บริษัท น็อคกี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท น็อคกี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท น็อคกี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท น็อคกี้ จำกัด


53/26 หมู่ที่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท น็อคกี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

53/26 หมู่ที่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท น็อคกี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท น็อคกี้ จำกัด

ได้แก่ 0205559001439
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท น็อคกี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท น็อคกี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*