บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด


491/363 หมู่ที่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

491/363 หมู่ที่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0205559001455
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมืองแมลงภู่ เรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*