บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด"

บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก สินค้าทางอุตสาหกรรมทุกประเภท ผงขัด สารขัด และสารเคมีอื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด


75/30 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/30 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด

ได้แก่ 0205559001498
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พินนาเคิล อะเบรซิฟว์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*