บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเหมาก่อสร้าง โครงการหมู่บ้าน คอนโด โรงแรม อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด


16/75 หมู่ที่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/75 หมู่ที่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559001501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีบีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*