บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด"

บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการส่งออกมันเส้น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอัดเม็ด มันเม็ดกาก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด


78/1 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/1 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด

ได้แก่ 0205559001510
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.พี. กู๊ดเทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*