บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมางานโครงสร้าง งานท่อน้ำ ท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน งานถังทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


61/3 หมู่ที่ 2 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

61/3 หมู่ที่ 2 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

แผนที่บริษัท บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559001528
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเอ็มซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*