บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำมัน แท่นขุดเจาะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด


121/83 หมู่ที่ 3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

121/83 หมู่ที่ 3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

แผนที่บริษัท บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559001617
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีซีที โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*