บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านอาหารญี่ปุ่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


244/127-128 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

244/127-128 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0205559001641
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเวอร์ วินนิ่ง แคทเทอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*