บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด"

บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการอินเทอร์เน๊ต ใช้สาย และไร้สาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด


39/129 หมู่บ้านสวนคูณ หมู่ที่ 7 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/129 หมู่บ้านสวนคูณ หมู่ที่ 7 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท โดมคลาวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด

ได้แก่ 0205559001650
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*