บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พืชผลทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด


96 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

96 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

แผนที่บริษัท บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559001749
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิระรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*