บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ตัวแทนนายหน้า สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด


433/954 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

433/954 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559001765
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภา แอนด์ แมนดี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*