บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด"

บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด


21/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0205559001773
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เปรมอนันต์ การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*